مطالبی که برچسب کلیپ کشنده 500 تنی را دارند .

دانلود کلیپ حمل و نقل ۵۰۰ تنی

دسته بندی: کلیپ عجایب

دانلود کلیپ موبایل از کشنده هزارپا ( بوژی ) که خودش ۳۰۰ تن هست و یک مخزن ۵۰۰ تنی را حمل می کنه . این کلیپ موبایل جالب در سایت بیا۴کلیپ آماده دانلود شده است .

کلیپ موبایل , دانلود موبایل

صفحه 11