مطالبی که برچسب مصاحبه در مورد امام زمان را دارند .

صحبت های روحانی در مورد امام زمان

دسته بندی: کلیپ سخنرانی

دانلود کلیپ موبایل از صحبت های یک روحانی در تلویزیون که درباره خانمی صحبت می کند که منتظر هست تا امام زمان ظهور کند و به خواستگاری او بیاید .

کلیپ صحبت های روحانی

صفحه 11