مطالبی که برچسب سخنراني دكتر انوشه را دارند .

کلیپ سخنرانی دکتر انوشه

دسته بندی: کلیپ سخنرانی

دانلود کلیپ موبایل از سخنرانی جالب و شنیدنی دکتر انوشه که با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

کلیپ سخنرانی دکتر انوشه

کلیپ سخنرانی دکتر انوشه در مورد کنجکاوی

دسته بندی: کلیپ سخنرانی

دانلود کلیپ موبایل جالب از سخنرانی دکتر انوشه در رابطه با کنجکاوی بعضی از افراد که با فرمت ۳gp این سخنرانی دکتر انوشه آماده دانلود شده است .

سخنرانی دکتر انوشه

سخنرانی دکتر انوشه درباره لکنت زبان

دسته بندی: کلیپ سخنرانی

دانلود کلیپ سخنرانی دکتر انوشه درباره لکنت زبان که بسیار جالب است و این کلیپ موبایل دیدنی و شنیدنی با فرمت ۳gp در سایت بیا۴کلیپ آماده دانلود شده است .

دکتر انوشه

دسته بندی: کلیپ سخنرانی

دانلود کلیپ موبایل از سخنان دکتر انوشه درباره کتاب های دبستان که این کلیپ جالب از سخنرانی دکتر انوشه با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

دکتر انوشه

صفحه 11