مطالبی که برچسب دانلود صوتی مزاحم تلفنی را دارند .

کلیپ صوتی مزاحم تلفنی ۱۱۸

دسته بندی: مزاحم تلفنی

دانلود کلیپ صوتی مزاحم تلفنی بسیار جالب از زنگ زدن به ۱۱۸ و مزاحم شدن . در این مزاحم تلفنی توهینی به کسی نشده و صرفا برای خندیدن و سرگرمی آماده دانلود شده است . فرمت amr موبایل .

کلیپ صوتی مزاحم تلفنی 118

صفحه 11