آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي | دانلود کلیپ موبایل رایگان

آموزش عالی مکالمه زبان انگلیسی

دسته بندی: آموزش زبان

دانلود کلیپ های تصویری کامپیوتر از مجموعه عالی آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، زبان انگلیسی برای شما یا English For You یا EFU می باشد که نام معروف و محبوبی در زمینه آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.
در این مجموعه توسط سه استاد آموزش داده می شوید که هریک از اساتید از سطح خاصی بهره می برد. شما در این مجموعه توسط اساتیدی آموزش خواهید دید که می توان گفت سه استاد واقعا حرفه ای در زمینه آموزش زبان انگلیسی هستند.

EFU آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي


روش تدریس در این مجموعه به گونه ای بوده که ابتدا مبحثی از درس ارائه شده و سپس با روش تمرین و تکرار و گوش کن و بگو بسیار بسیار تاثیر آموزشی زیادی داشته و به خوبی در ذهن شما ثبت خواهد شد.
در آخر به شما کاربران محترم بیا۴کلیپ پیشنهاد می کنم که این پکیج با ارزش را از دست ندهید و حتما دانلود کنید و تا آخرین درس ، آموزش ببینید و از آموزش بی نظیر مکالمه انگلیسی به بهترین روش ، بهره مند شوید.

بخش اول : آموزش مبتدی

part1EFU آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي

در صورت نداشتن اینترنت پر سرعت برای خرید  مجموعه کامل آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You در ۴ دی وی دی اورجینال و بسته بندی شکیل به قیمت ۸۰۰۰ تومان روی لینک زیر کلیک کرده و پس از دریافت محصول مبلغ آن را به مامور پستی پرداخت نمایید

7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۶ مگابایت : Nice to meet you
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲ با حجم ۲۳۶ مگابایت : How are you
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۳ با حجم ۲۶۱ مگابایت : What does she look like
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۴ با حجم ۱۹۷ مگابایت : Where are you from
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۵ با حجم ۱۶۹ مگابایت : Do you speak English
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۶ با حجم ۱۵۹ مگابایت : My family
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۷ با حجم ۱۷۲ مگابایت : These are my relatives
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۸ با حجم ۱۷۴ مگابایت : What do you do
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۹ با حجم ۲۰۶ مگابایت : Where do you work
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۰ با حجم ۱۵۶ مگابایت : What time is it

7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۱ با حجم ۱۶۴ مگابایت : What day is it?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۲ با حجم ۱۵۱ مگابایت : How is the weather?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۳ با حجم ۱۹۲ مگابایت : What are you wearing?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۱۶ مگابایت : The Body
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۵ با حجم ۱۶۴ مگابایت : Whats the matter?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۳۰ مگابایت : Home sweet home
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۱۸ مگابایت : Tell me about your furniture
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۸ با حجم ۲۶۸ مگابایت : Im hungry!
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۹ با حجم ۱۶۹ مگابایت : What sports can you play?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۹۹ مگابایت : What did you do yesterday?

7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۱ با حجم ۲۳۱ مگابایت : What are you going to do?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۲ با حجم ۲۸۰ مگابایت : Would you like to go?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۳ با حجم ۲۱۳ مگابایت : My Vacation
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۴ با حجم ۲۵۴ مگابایت : How do you travel?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۵ با حجم ۲۳۲ مگابایت : How do you get there?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۶ با حجم ۲۵۵ مگابایت : Ask me a question
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۷ با حجم ۲۴۰ مگابایت : I don’t know.
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۸ با حجم ۱۷۵ مگابایت :  Review I (Lessons 1 to 9)
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۹ با حجم ۲۳۳ مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۳۰ با حجم ۱۷۳ مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

بخش دوم : آموزش متوسط
استاد آموزنده : Nicole JONES

part2EFU آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۳ مگابایت : Welcome
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲ با حجم ۲۵۳ مگابایت : Special days
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۳ با حجم ۱۷۴ مگابایت : Entertaining
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۴ با حجم ۲۳۹ مگابایت : At school
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۵ با حجم ۲۲۳ مگابایت : Location
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۶ با حجم ۲۰۲ مگابایت : Shopping
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۷ با حجم ۲۲۴ مگابایت : Did you buy this for me?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۸ با حجم ۲۱۵ مگابایت : Activities
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۹ با حجم ۲۴۲ مگابایت : Listen to the music
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۰ با حجم ۲۱۴ مگابایت : Whats for dinner?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۱ با حجم ۲۴۸ مگابایت : He is taller than I am
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۲ با حجم ۲۷۲ مگابایت : What is the tallest mountain?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۳ با حجم ۲۷۹ مگابایت : At home
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۲۷ مگابایت : At the station
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۵ با حجم ۲۲۱ مگابایت : Do this
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۰۳ مگابایت : Past experiences
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۰۰ مگابایت : Future life
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : I wish upon a star
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۹ با حجم ۲۳۱ مگابایت : World knowledge
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۷۷ مگابایت : Getting around
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۱ با حجم ۱۶۸ مگابایت : Social Groups
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۲ با حجم ۲۱۴ مگابایت : Dining out
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۳ با حجم ۲۰۶ مگابایت : What are your job skills?
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۴ با حجم ۱۶۱ مگابایت : Talking on the phone
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۵ با حجم ۲۲۵ مگابایت : The Art
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۶ با حجم ۱۹۴ مگابایت : Transportation
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۷ با حجم ۱۶۸ مگابایت : Celebrations
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : Review I (Lessons 1 to 9)
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۹ با حجم ۱۷۹ مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۳۰ با حجم ۲۱۸ مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

بخش سوم : آموزش حرفه ای
استاد آموزنده :
Christopher OCONNELL

part3EFU آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۳ مگابایت : Horror Films
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲ با حجم ۲۵۳ مگابایت : Rock N Roll
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۳ با حجم ۱۷۴ مگابایت : Space
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۴ با حجم ۲۳۹ مگابایت : On the farm
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۵ با حجم ۲۲۳ مگابایت : At the hospital
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۶ با حجم ۲۰۲ مگابایت : At the circus
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۷ با حجم ۲۲۴ مگابایت : At the beach
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۸ با حجم ۲۱۵ مگابایت : Crime dosent pay
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۹ با حجم ۲۴۲ مگابایت : At the a musement park
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۰ با حجم ۲۱۴ مگابایت : At the grocey store
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۱ با حجم ۲۴۸ مگابایت : At the playground
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۲ با حجم ۲۷۲ مگابایت : Under the weather
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۳ با حجم ۲۷۹ مگابایت : At the hotel
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۲۷ مگابایت : Fairy Tales & Legends
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۵ با حجم ۲۲۱ مگابایت : Christmas time
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۰۳ مگابایت : In the workshop
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۰۰ مگابایت : At the camp
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : At the doctors
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۱۹ با حجم ۲۳۱ مگابایت : Review 1 Lessons
7x35ja3fr7wssa06d8g آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۷۷ مگابایت : Review 2 Lessons

9fdbxx7yrrn6gf5dcp آموزش عالي مكالمه زبان انگليسيپسورد فایل : www.patoghu.com
vbvv77lh5zmc2ahb9m6s آموزش عالي مكالمه زبان انگليسي منبع

آموزش و راهنمایی برای دانلود

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً FlashGet استفاده کنید.

چنانچه قادر به دانلود از سرور دانلود مستقیم نیستید، از لینک های کمکی استفاده کنید. ( لینک کمکی چیست؟ لینک کمکی، یک کپی مشابه از فایل است که بر روی یک سایت دیگر جهت دانلود قرار داده می شود و در مواقعی که یک سرور قادر به سرویس دهی نباشد شما می توانید فایل مورد نظر خود را از یک سرور دیگر دانلود نمائید) در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

برای دانلود فایل ها در سایت عضو باشید تا بتوانید با سرعت بیشتر دانلود کنید

آموزش خرید اکانت وی آی پیارسال نظر